alt

Biografisch Coachen is een vierjarige parttime opleiding in biografiek, biografiewerk en de kunst van het goede gesprek.

De biografiek is het vakgebied van de biografie of de levensloop en heeft een spiritueel uitgangspunt; je biografie geeft je de mogelijkheid tot groei en zelf- verwerkelijking. Je kunt de biografie zien als een inwijdingsweg in het leven.

Door biografiewerk krijg je zicht op je eigen levensloop, op wat die je gebracht heeft, welke hindernissen je op je weg vond en hoe je, daarmee in het reine komend, de toekomst in gaat.

De gesprekskunst maakt diepgaand onderzoek van het eigen leven mogelijk. Het is ‘goede gesprek’ waarin iemand een persoonlijke antwoord op de eigen levens- en zingevingvragen kan vinden.

Biografisch Coachen kenmerkt zich door een oordeelsvrije houding, empatisch vermogen, erkennend luisteren, en de kunst van het stellen van ‘wekkende’ vragen.

    

Module I    2018-2019
De opleidingsdag van dit jaar is VRIJDAG 
 

  2018: 21-08, 5-09, 02-11, 16-11, 30-11, 14-12

  2019: 25-01, 08-02, 01-03, 15-03, 29-03, 12-04

Voor de studenten die in dit jaar met de opleiding beginnen is de opleidingsdag vier jaar lang de vrijdag. Het volgende cursusjaar is weer op donderdag.
 
Tijd   :  10.00 – 17.30 uur

Prijs   :  € 2650,00 inclusief koffie/thee/lunch/reader en cursusmateriaal

Groepsgrootte 6 tot 16 deelnemers

online aanmelden voor intakegesprek

De beroepshouding tijdens het biografisch coachen kenmerkt zich door een oordeelsvrije attitude, empatisch vermogen, erkennend luisteren, en de kunst van het stellen van ‘wekkende’ vragen.

 

Doelgroep

De opleiding Biografisch Coachen Is  toegankelijk voor ieder die met warme belangstelling

of met prangende vragen naar het eigen leven wil kijken.

Deze opleiding is geschikt ieder die in de  biografiek een professionele meerwaarde ziet in het eigen werk. Daarnaast is opleiding geschikt voor mensen die zich willen specialiseren tot Biografisch Coach, om hier hun (nieuwe) beroep van te maken. Voor hen is het van belang dat je ervaring hebt in het onderzoeken van je eigen levensloop,  hetzij door een persoonlijk biografisch traject, of door een basiscursus.

 

Doel
Het doel van de opleiding is je eigenschappen en talenten tot gesprekspartner/biograaf te laten ontwikkelen waardoor je kennis en inzicht in de biografiek kan inzetten bij coachen en/of biografiewerk.
De opleiding is een leer- en ervaringsweg. Hierin zijn elementen als persoonlijke ontwikkeling, innerlijke scholing, zelfreflectie en het leren stellen van ‘leervragen’ waarmee het leerproces gestuurd kan worden, essentieel.

 

Werkwijze
Er wordt gewerkt met ervaringsleren en kennis overdacht. Docenten geven korte inleidingen op de theorie, en geven opdrachten en oefeningen. Daarop vindt reflectie door de cursisten plaats en is er uitwisseling over vondsten en ontdekkingen. Hierbij zijn de eigen levenswijsheid, openheid voor nieuwe ervaringen, en een onderzoekende houding belangrijk.

 

Werkvormen
Verschillende werkvormen die worden gebruikt zijn:
· korte presentaties door cursisten
· voorbeeldgesprekken en inleidingen door docenten
· huiswerkopdrachten en oefeningen
· onderzoek doen in de eigen levensloop
· creatieve manieren van verwerking van lesstof
· scholingsoefeningen voor de eigen innerlijke ontwikkeling
· reflectie en uitwisseling in gesprek
· begeleiding en feedback van docenten

De opleiding geeft je inzicht op de algemeen, menselijke ontwikkeling én de individuele levensloop. Je krijgt oog voor de essentie van een biografie.

 

Opzet van de opleiding

Ieder jaar van de opleiding vormt een afgeronde module. Module I en II geven de basis. Module III en IV zijn verdiepingsmodulen. De vier modulen samen vormen de opleiding Biografisch Coachen. Het is mogelijk modulen los van elkaar te volgen, bijv. de opleiding tijdelijk te onderbreken. Het is ook mogelijk alleen de basismodulen te volgen, bijvoorbeeld voor degenen die hun huidige beroep willen verrijken met de biografiek.

 

Opzet van een module
Iedere module heeft twaalf cursusdagen; 6 dagen voor Kerst en 6 dagen na Kerst. Van mei tot september is het zomerreces, waarin een tussentijdse opdracht wordt gegeven.
Een cursusdag is 1 x in de 14 dagen, begint om 10.00 en duurt tot 17.30 uur. In de tussenliggende week is er tijd nodig voor zelfstudie, worden opdrachten uitgevoerd en worden de gespreksvaardigheden geoefend, o.a. in oefengroepjes.

 

Oefengroepen
In de eerste twee jaar van de opleiding worden de vaardigheden van het biografisch gesprek vooral met medecursisten geoefend. Daartoe worden kleine groepjes samengesteld die tussen de lesdagen bij elkaar komen om de gespreksvoering te oefenen. In dit groepje oefen je jet biografisch coachen, en je onderzoekt tegelijk je eigen levensloop.
In het derde en vierde jaar wordt met proefpersonen geoefend en verandert de ‘oefengroep’ van karakter. Het wordt dan een intervisiegroep.

 

Leerproces
Je neemt als cursist de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Je maakt een portfolio (werkmap) van de theorie van de biografiek, met daarin de readers en je aantekeningen van de lessen. Je houdt tevens een leerdossier bij, waarin je reflecteert op je leerervaringen in het biografisch coachen. Daarin formuleer je je leervragen en leerervaringen waarmee je sturing houdt op je eigen proces.

Aan het einde van een Module is er een begeleidingsgesprek. Daarin kijk je, samen met de docent, naar je ontwikkeling en het resultaat. Hier kunnen eventuele doelgerichte opdrachten of uitdagingen uit voortkomen waarmee je in je ontwikkeling weer verder komt.

 

Inhoud van de Modulen
Iedere Module heeft een eigen thema. De eerste twee jaren, de basis modulen zijn: mens en levensloop. De thema’s van het derde en vierde jaar, de verdiepingsmodulen, zijn: metamorfose in de biografie en ontwikkeling van de individualiteit.

 

Module I
Het thema van module I is de mens in zijn vier aspecten; lichaam, leven, ziel en geest, en hoe deze mens zich in deze vier-ledigheid uitdrukt in zijn/haar leven. In deze module leer je deze vier ‘velden’ herkennen, en je krijgt zicht op je eigen vier-ledigheid. De thema’s van de vier velden worden op verschillende wijzen, creatief en in beweging, in beeld gebracht en beleefbaar gemaakt. Tijdens de lessen wordt de beroepshouding behandeld. Ter ondersteuning daarvan worden er basisoefeningen voor een innerlijke scholingsweg gegeven, in het dagelijks leven geoefend en in de les na-besproken.
Het biografische gesprekstraject, waarin het leven onderzocht wordt, is in deze module de ‘vier-velden methode’*.
In het oefengroepje doe je een biografisch zelfonderzoek, over deze vier-velden in je eigen leven.
*De z.g. vier-velden-methode stamt van Rinke Visser (grondlegger van het Instituut voor Biografiek).

 

Module II
In deze module is de levensloop het belangrijkste onderwerp. De levensloop speelt zich af in de tijd, en kenmerkt zich door fasen. De levensfasen zijn universeel herkenbaar. Iedere fase kent eigen kwaliteiten en eigen obstakels. Toch wordt iedere fase door ieder individu op eigen wijze geleefd en beleefd. Leren onderscheiden tussen individueel en universeel maakt dat het unieke van een mens herkenbaar kan worden.
Tijdens de lessen wordt de theorie van de levensfasen gekleurd door ieders eigen ervaring. Terug kijken op je eigen levensfasen is een essentieel onderdeel. De uitwisseling maakt het rijke palet van de fasen zichtbaar. Op deze manier krijg je een nieuwe kijk op je eigen biografie.
Het biografisch gesprekstraject, waarin het leven wordt onderzocht, is in deze module een ‘levensfasen-onderzoek’. In het oefengroepje onderzoek je deze levensfasen in je eigen leven.

 

Module III

In module III staat de metamorfose van de ziel centraal. De ziel verbindt binnen en buiten, boven en onder, zij geeft het vermogen je met de wereld te verbinden. Kenmerkend is dat de ziel door het leven heen rijpt en kan metamorfoseren. De ziel dient zich aan met de nodige ‘ziele-roerselen’ en klein-zieligheden, maar ook met de ervaringen van ‘met ziel en zaligheid’. Om de ziel te leren kennen, helpt het om de eigen onevenwichtigheden en schaduwkanten in de eigen binnenwereld te gaan zien, dan worden ook de mogelijkheden tot groei en bloei herkenbaar.
De biografische gesprekvormen, waarin het leven wordt onderzocht, zijn in deze module o.a.: metamorfosen in levenslijnen; zich op patronen; biografische-3-luiken. 

 

Module IV
In deze laatste module wordt de blik expliciet gericht op het IK van de mens, en wordt de ontwikkeling en individualiteit zichtbaar en beleefbaar. De kracht van de individualiteit, die de vrije ruimte in het levenslot kan creëren, kun je in de biografie gaan herkennen. Kijkend naar het Ik, en de ontwikkeling daarvan als doel van de biografie, rijst de vraag: Wat heeft dit ‘ik’ in deze biografie ter beschikking? Welke materiaal, welke talenten, welke hindernissen? Als een lot nu eens bedoeld is de kracht van deze individualiteit te laten groeien en ontwikkelen, vanuit een voor de geboorte gemaakt plan gecreëerd? Antwoorden op zulke vragen laten zich vinden door naar spiegelingen van gebeurtenissen, knooppunten en herhalingen van thema’s in een levensloop te kijken.
Het biografisch gesprek, waarin het leven wordt onderzocht, is in deze module o.a: het onderzoek naar de toekomst.

 

Afronding

Iedere module sluit je af met een presentatie. Daarin vertel, beschrijf, of maak je op jouw eigen wijze zichtbaar wat voor jou de essentie is van deze module. Aan het einde van iedere module, bij voldoen aan de certificaateisen, ontvang je een certificaat. De opleiding  Biografisch Coachen sluit je af met de ‘meesterproef’; een biografisch beeld van iemand, je de ontdekkingen in de biografiek en je eindpresentatie:  Ik ben ‘biograaf’..

 

Met het eindcertificaat Biografisch Coachen ben je hartelijk welkom als collega bij de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk.

www.biografieberoep.nl

 

Docenten
Leo Beth, Paula Boon, Lieke Deelstra, Vera G. Klein, Monique Samwel, Rosalind Veltman en Jaap van de Weg.

 

Ontvang je graag een folder, vraag die hier aan.

 

Tip:

De kosten van een opleiding kun je bij de belastingaangifte opgeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers. Werk je in loondienst? Wellicht is je werkgever bereid een deel van de kosten te vergoeden.