Het Instituut voor Biografiek, gevestigd aan De Horst 1
Vossesteijn, Gebouw 7 3971 KR Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De functionaris gegevensbescherming van het Instituut voor Biografiek is

Vera G. Klein bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon +316 20810048

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens je aan ons hebt verstrekt bij het gebruik maken van onze diensten zoals

  • Aanmelding voor de Nieuwsbrief
  • Deelname aan een workshop/module/opleiding/ masterclass

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens, zoals correspondentie of telefonisch onderhoud, 

- Gegevens over activiteiten op onze website

 

Het Instituut voor Biografiek verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Afhandelen van de betalingen 
  • Verzenden van onze Nieuwsbrief
  • Informatie verstrekking over gevraagde diensten
  • Informeren over wijzigingen
  • Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor de belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Instituut voor Biografiek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Instituut voor Biografiek) tussen zit.

 

Bewaartermijn

Het Instituut voor Biografiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij bewaren deze data gedurende zeven jaar.

- Van personen die deelnemen aan de opleiding Biografisch Coachen bewaren we: Naam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum en studiegegevens voor de duur van de opleiding. Na voltooiing van de opleiding bewaren we van deze doelgroep, in verband met het allumni-beheer: naam en mailadres, tot een schriftelijk verzoek om verwijdering.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Instituut voor Biografiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar tenminste binnen vier weke. Het Instituut voor Biografiek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Instituut voor Biografiek verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met deelnemer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht de gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Het Instituut voor Biografiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Het Instituut voor Biografiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Bescherming

Het Instituut voor Biografiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij het vermoeden van het onbeveiligd, of onterrecht gebruik  van gegevens, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

bekijk de laatste nieuwsbrieven