De ontstaansgeschiedenis van de biografiek, door Leo Beth.

 

"Imagination is more important than knowledge" (Einstein).

Maar zonder 'knowledge' geen 'imagination', is een uitgangspunt van de biografiek. 

Het allereerste, voorzichtige ontstaan van biografiek vindt plaats rond 1900, in de tijd dat er in de maatschappij veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, vooral op technologisch en cultureel gebied. Er heerst een sterk vooruitgangsgeloof en Wenen is hierin een belangrijk centrum. Freud, Jung en Adler als stamvaders van de psychologie alle drie opgeleid als arts, werken aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten over de menselijke ziel. Deze veranderingen vinden dus in eerste instantie plaats vanuit een stroom waarin de ‘medische hoek’ sterk vertegenwoordigd is. Freud ontwikkelt de psychoanalyse vanuit onder meer de begrippen Traumdeutung, Libido, Eros en Thanathos. Hij legt sterk de nadruk op de vroeg-kinderlijke ontwikkeling en daarmee het belang van het verleden. Jung is de man van de analytische psychologie. Hij gaat uit van een collectief onbewuste dimensie waarmee het individu in de hier en nu situatie via de wereld van symbolen en archtypen verbonden is. Volgens Adler tenslotte, kent de mens op een onbewust niveau doel en bestemming van het leven; hij richt zich dus sterk op de toekomst. Begrippen als levensplan, geldingsdrang en gemeenschapsstreven vormen de basis van zijn Individualpsychologie.
lees verder PDF