Vera G. Klein (1958) Directeur en Biografisch Coachen en En nu ik... 
Vera beheert de dagelijkse gang van zaken van het Instituut voor Biografiek. Ze werkte als vrijeschool leerkracht en volgde daarna verschillende post-HBO opleidingen. Ze heeft een praktijk voor biografische gesprekken. Haar belangrijkste inspiratiebron is het vinden en herkennen van de 'droom' die gerealiseerd wil worden in het leven. veragklein.nl

Paula Boon (1961) Opleidingscoördinator en Biografisch Coachen en In beeld
Paula heeft het biografiewerk ontmoet als docent aan de vrijeschoolpabo. De rode draad in haar werk is het toepassen van het antroposofisch mens- en wereldbeeld. Binnen de biografiek is haar grote liefde biografisch drieluik, met als motto: “Je leven in beeld brengen om richting te bepalen". levensloopgesprek.nl

Anna Baudoin (1958) Biografisch Coachen.

Anna begon haar werkende leven in de verpleging en heeft vele jaren ervaring als leidinggevende in de zorg. Na haar opleiding op het Instituut voor Biografiek werkt zij in haar praktijk als biografisch coach,  geeft ze cursussen en werkgroepen Karma en Reïncarnatie. Haar kijk op karma,  de mens heeft een geestelijke kern die zich in ieder nieuw leven andere kwaliteiten eigen maakt, neemt ze als een onderzoekende houding mee. annabaudoin.nl

Reinke Chavannes (1978) Biografisch Coachen
Reinke heeft rechten en kunst en cultuurwetenschappen gestudeerd, maar vond in het biografisch coachen haar roeping. Ze heeft sinds 2012 een eigen praktijk en ze begeleidt leraren. Voor haar is de essentie van dit werk dat je het zelfsturend en zelfhelend vermogen in de mens aanspreekt. biografischcoach.nl

Monique Samwel (1955) Biografisch Coachen en In Beeld
Monique is al vele jaren op Arta (antroposofische verslavingszorg) met biografisch werk aan de slag. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk aan huis (Leusden). Haar motto: het verleden wordt vrucht voor de toekomst. Spiritualiteit en aardse werkelijkheid gaan hand in hand. 

Leo Beth (1953) Biografisch Coachen en Vind je rode draad
Leo is na zijn studie geneeskunde in Groningen anthroposofisch huisarts geworden in Amsterdam. Sinds 1990 heeft hij zijn praktijk Pleisterplaats: voor mensen met vraagstukken rond gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in leven en werk. Daarnaast loopt hij letterlijk graag een eindje met mensen op: Gaandeweg.

 Lieke Deelstra (1967) Biografisch Coachen 

Lieke is als coach, trainer, proces en loopbaanbegeleider werkzaam bij diverse projecten waarbij het autobiografische verhaal centraal staat. Haar weg loopt van theaterdocent naar schrijfdocent, van communicatie trainer naar biografisch begeleider. “Door te 'vissen' in het verleden ontdek je de potentie van je toekomst. werkplaatsstap.nl

Yvonne Meesters (1956) Autobiografisch schrijven
Yvonne is geoloog en biografisch coach. Ze verbindt aarde en mens in haar biografie. Het is haar uitgangspunt dat het dagelijks leven je precies dat aanreikt waarmee je verder kunt. In haar cursussen vertaalt zij haar werk- en levenservaring naar schrijfopdrachten, die tot verrassende inzichten kunnen leiden. levensvragen.nu

Josien de Vries (1955) Mijn Compositie

Josien is één van de oprichters van het Instituut voor Biografiek. Ze is opgeleid als beroepskeuze-adviseur, loopbaanbegeleider en levensloopkundige. Haar specifieke thema is het mysterie van de wil; mijn levensloop is mijn zichtbaar gemaakte wil. Maar wat wil ik eigenlijk en hoe kan ik leren te doen wat ik wil en te willen wat ik doe? 3consult.nl

Rosalind Veltman (1954) Biografisch Coachen
Rosalind is van huis uit toneeldocent. Ze is opgeleid als levensloopcoach en communicatie begeleider. Ze werkt als trainer en in haar eigen coachingspraktijk. In de opleiding brengt ze haar ervaring en visie met drama het leven als toneel in. bureaukelpie.nl