'Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.'  Kierkegard

 

Biografiek is de toegepaste kennis van de wetmatigheden in de levensloop en biedt een context waartegen de individuele levensweg zich af tekent.

Biografiek komt van ‘biografie’, van ouds de levensbeschrijving van een bijzondere mens, waardoor een inkijk geboden wordt in de levensgebeurtenissen, thema’s, motieven en ontwikkelingen in diens leven en persoonlijkheid.

In deze tijd is iedere levensloop de moeite van het kennen waard. Met name de eigen biografie. Een bezinning hierop op enig moment tijdens het leven is een waardevolle bron van zelfkennis.

 

Biografisch zelfonderzoek
Een biografisch zelfonderzoek betekent praktisch en creatief werken (o.a. vertellen, schrijven, tekenen) met zowel feitelijke gebeurtenissen, belevingen en herinneringen uit het verleden, als dromen en wensen voor de toekomst. Iemand brengt de eigen levensloop en levensfasen in beeld. In dit narratieve materiaal laten zich betekenisvolle samenhangen vinden.

 

Levensloop en levensfasen
De algemeen menselijk levensloop kent verschillende fasen.      
In grote lijn groeit een kind op, waarbij het van de omgeving liefde, zorg, aandacht en kansen nodig heeft.
Eenmaal volwassen is er de uitdaging van groei en inzet van talenten en werkvermogen en het vinden van een omgeving waar dit gewaardeerd wordt.
Dan komt voor de ouder en wijzer wordende mens de fase waarin zingevingvragen belangrijker worden, en het creëren van een omgeving waarin levenswijsheid tot z’n recht komt.
Binnen deze grote lijn zijn verschillende levensfasen (zevenjaarsfasen) te onderscheiden, waarin steeds een ander ontwikkelingsmotief centraal staat. Het observeren van de verschillen tussen mensen en hun individuele ontwikkeling, maakt de eigen biografie zichtbaar in zijn uniciteit.

 

Salutogenese
Wie een gevoel van coherentie, samenhang, in de eigen levensloop ervaart, heeft een innerlijk houvast. Coherentie is een sleutelbegrip in de salutogenese, wat "oorsprong van gezondheid" betekent. Hierin wordt aangetoond dat levensgebeurtenissen die begrijpelijk, hanteerbaar en betekenisvol zijn, bronnen van gezondheid worden. De biografiek draagt bij aan deze factoren, wat de lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid bevordert.

 

Amor Fati
De levensloop is op te vatten als een ‘ruimte van tijd’ waarin een mens leeft, werkt en groeit. Alles wat je meemaakt aan geluk of tegenspoed hoort bij jouw leven. Je kunt uit iedere levensgebeurtenis een levensles trekken waardoor je levenswijsheid kan rijpen. Dit is helpend om met je levenslot in het reine te komen, in de zin van wat Nietsche ‘Amor Fati’ noemde; liefde voor je lot. Dan worden levenservaringen een inspiratiebron, en kan een vrije ruimte ontstaan waaruit de eigen bestemming vorm krijgt.

 

Karma en reïncarnatie
Voor miljoenen mensen op de wereld is karma en reïncarnatie een realiteit. In het Westen is dit lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met een open-mind naar karma en reïncarnatie kijken en het zien als mogelijkheid, geeft een extra dimensie aan de biografie. Het betekent dat er levens waren voor deze levensloop en dat er zullen volgen. Onze levenservaringen hebben dus een langere “houdbaarheidsdatum”, ze gaan mee over de drempel van de dood. Daar kijkt ons onsterfelijk bewustzijn, ons ‘ik’, terug op het geleefde leven, maakt de balans op en vormt een plan om het karma (=wiel van oorzaak en gevolg) uit te werken.

 

Levensmissie
Dit onbewuste plan kan beleefbaar worden in de behoefte ‘er toe te doen’ voor de ander, de naaste en de wereld, het van betekenis willen zijn. Het vinden van dit eigen levensdoel is een leidende levensvraag waar het biografisch zelfonderzoek inzicht in kan geven.