Train de trainer

Het biografiewerk leent zich goed voor het werken met groepen. In een groep komt het onderzoek van de eigen biografie op een andere manier tot leven. Doordat er vergelijkingsmateriaal is wat betreft de verschillende levensfasen, kan er vanuit meer verschillende perspectieven naar het leven gekeken worden. Het geeft de deelnemers een verrijkt zelfinzicht. 

 

Het groepswerk vraagt van een de trainer naast een diepgaande kennis van de biografiek, het vermogen om met een groep op pad te gaan, en een rugzak vol creatieve werkvormen. Deze voortgezette opleiding biedt je de mogelijkheid om je tot zo'n trainer te scholen.

 

Je hebt de opleiding Biografisch Coachen afgerond en je ziet mogelijkheden voor jezelf om met (kleine) groepen te werken. In deze train-de-trainer leer je al doende, waarbij het principe van 'goed voorbeeld doet goed volgen' wordt gehanteerd. 

Je leert van en werkt samen met Josien de Vries, die zo haar jarenlange ervaring beschikbaar stelt voor de volgende generaties, en voor het zich uitbreidende werkveld van de biografiek.

 

Opbouw

Het pedagogisch principe van deze voortgezette opleiding is: Leren door doen; actie en reflectie. 
Iedere deelnemer ontwerpt en geeft een workshop die door alle deelnemers (maximum aantal 8) ook gevolgd wordt. Het aantal dagen van deze opleiding is daarmee mede afhankelijk van de groepsgrootte: het aantal trainees + 2.

Om te beginnen geeft Josien een voorbeeld workshop, zoals die aan een leken-groep gegeven zou kunnen worden. Daar worden in een nabespreking alle elementen uitgelicht en nabesproken.

Daarna bereidt iedere trainee, samen met Josien, een eigen workshop voor. Die workshop wordt aangeboden aan een groep, die bestaat uit alle andere trainees én een aantal geïnteresseerden die de trainee bijeengebracht heeft. Ook hier worden na afloop de ervaringen geoogst (met alle trainees) en de doelen en middelen van het werken met een groep verder verdiept. 

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Opbouw van een workshop
 • Doelen, middelen en tijdsplanning
 • Afwisseling van werkvormen
 • Persoonlijke reflectie en groepsproces
 • Veiligheid en vertrouwen creeren
 • Circle teaching - oogsten van ervaringen
 • Feed back geven en ontvangen
 • Ontwikkelen van je eigen vormen: trouw blijven aan jezelf
 • Hoe kom je in de creatieve stroom?

 

Voor wie

 • de opleiding biografisch coachen heeft afgerond.
 • affiniteit heeft met groepswerk
 • hier ervaring in wil opdoen 

Data:  

De volgende bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

N.B. Een voortgezette opleiding wordt één keer in de twee jaar aangeboden.

 dag

start

tijd

10.00 uur

docent

Josien de Vries

prijs

€1.250,00

€1.250,00 4

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

bekijk de laatste nieuwsbrieven