Biografisch Ouderschapscoach

 

 

 

De opleiding biografisch ouderschapscoach is een parttime opleiding voor professionals die de biografiek, met het ouderschap als specialiteit, willen toevoegen aan hun werk. Biografiek kent de wetmatigheden van de levensloop en begeleidt mensen bij hun zoektocht naar het vinden van antwoorden op de vragen van het leven. Vaak zal dit in de vorm van gesprekken zijn, waarbij een oordeelsvrije houding, empathisch luisteren en het stellen van wekkende vragen kenmerkend is.

 

Biografisch ouderschapscoach

De biografische ouderschapscoach ondersteunt ouders in hun ouderschap. Het uitgangspunt is daarbij de autonomie van de ouder en diens verlangen om de opvoeding zo authentiek mogelijk vorm te geven. Biografische ouderschapscoaching ondersteunt ouders als ze (tijdelijk) meer vragen hebben dan antwoorden. Tijdens de begeleiding worden biografische uitdagingen inzichtelijk, nieuwe mogelijkheden zichtbaar en vaardigheden en talenten komen naar voren.

 

Pijlers van de opleiding

 

Biografiek; je levensloop observeren vanuit biografische wetmatigheden (antroposofische visie), vanuit het uitgangspunt dat de levensloop je de mogelijkheid biedt tot het steeds verder ontwikkelen van jezelf.

Biografiewerk; het aanbod van diverse (kunstzinnige) activiteiten die herkenning en bevestiging geven, en vooral nieuwe inzichten en mogelijkheden voor groei en verandering.

Gesprekskunst: het vermogen om elkaar te ontmoeten in een ‘goed gesprek’ waarin aandacht, interesse en zingeving essentieel zijn.

Visie op ouderschap: de theorie van Alice van der Pas met ‘goed-genoeg-ouderschap’, kwetsbaarheid en gevoel van verantwoordelijkheid van de ouder, geeft ruimte voor reflectie en is de basis van de zelfkennis en ontwikkeling.

 

Structuur

De opleiding duurt tweeëneenhalf jaar en bestaat uit:

-        vier intensives, elk van vrijdagochtend t/m zaterdagmiddag, en

-        vier blokken van 7 dagen + 1 dag voor presentaties

Lestijden zijn van 10.00 tot 17.30

 

Lesdagen

Elke intensive en ieder blok heeft een eigen thema en heeft specifieke inzichten en vaardigheden ten doel. Alle leerstof wordt eerst zelf ervaren, dan ingeoefend en tenslotte in de praktijk toegepast.

Er wordt gewerkt met:

  • inleidingen door docenten
  • korte presentaties door studenten
  • reflectie op eigen levensloop en ouderschap
  • voorbeeldgesprekken en gespreksoefeningen
  • kunstzinnige opdrachten
  • aandacht- en bewegingsvormen
  • oefeningen voor innerlijke ontwikkeling
  • (thuiswerk) opdrachten en nabesprekingen

 

Programma

 

Intensive 1.      Biografie en ouderschap

Een eerste kennismaking met het op biografische wijze stilstaan bij het ouderschap. Je ervaart de kracht van het goede gesprek. Met behulp van creatieve werkvormen, beweging en interactie ontdek je nieuwe gezichtspunten in jouw levensloop en ouderschap. Theorie onderbouwt je ervaringen en geeft je kennis van zaken.

 

Blok 1.               Gesprekskunst

Je leert hoe je een werkzame werkvraag kunt helpen ontvouwen. Je gaat gesprekken oefenen op basis van de biografische vier-velden gesprekken. Je werkt aan je houding als biografisch ouderschapscoach.


Blok 2.               Ouderschap

Ouderschap is ingebed in generaties, tradities en patronen. Je ontdekt hoe systemen werken en vormend, dragend en beperkend zijn. Je leert de kracht van verbindingen tussen mensen kennen.

 

Intensive 2.       Levenskunst

Persoonlijke groei gaat gepaard met het overwinnen van obstakels. Iedere levensweg kent eigen drempels. Hoe worden die genomen? Hoe worden het mogelijkheden om kracht, vertrouwen en autonomie aan te ontwikkelen? Hoe doe jij dat? Hoe begeleid je dat?

 

Blok 3.               Opvoedkunst

Opvoedkunst begeleiden betekent zowel praktische handvaten geven als leren op je handen te zitten. Je gaat verschillende opvoedstijlen herkennen en leert hoe een ouder weer met een frisse blik naar het kind kan kijken.

 

Intensive 3.         Biografie en ouderschap (2)

Een intensive met diepgaand werk en verrijkende perspectieven.

 

Blok 4.                 Levensloop

De menselijke ontwikkeling gedurende levensloop kent verschillende fasen van ongeveer zevenjaar. Je gaat het belang zien van het onderscheiden van de ontwikkelingsfase van het kind en de ouder. Inzicht in die fasen helpt om de huidige situatie in een biografische ontwikkeling te zien.

 

Intensive 4.         Perspectieven

De opleiding komt tot een afronding. Je sluit af met een persoonlijke presentatie waarin je wat jij geleerd en ontwikkeld hebt in een toekomstperspectief zet.

 

Studiebelasting

Naast de lesdagen is er tijd nodig voor zelfstudie en zijn er (thuiswerk) opdrachten (ca. 2 uur per week).

Er zijn oefengroepen waarin de gespreksvaardigheden worden geoefend. Deze groep komt in de week tussen de studiedagen bijeen (ca. één dagdeel per twee weken). Vanaf het tweede jaar wordt er geoefend met proefpersonen en is er een intervisie groep (ca. 8 uur per module).
Hierbij is het ook mogelijk om online te werken. 

 

Oefengroep

In de lessen worden opdrachten gegeven om met medestudenten in een oefengroep aan te werken. Het zijn kleine groepen drie (a vier) mensen, die tussen de lesdagen bij elkaar komen. Tijdens de gesprekoefeningen is ieder afwisselend biografische ouderschapscoach, ouder (klant/ cliënt) en ‘getuige’. Op deze manier leer je je biografie en je eigen ouderschap beter kennen én de gesprekskunst oefenen.

 

Afronding

Iedere module wordt afgerond met een presentatie, waarin je op jouw eigen wijze de essentie van deze module weergeeft. Heb je verder ook voldaan aan alle vereisten vereiste opdrachten? van de betreffende module dan ontvang je een deelcertificaat. Het afronden van de opleiding biografische ouderschapscoach omvat een eigen onderzoek en een eindpresentatie en geeft een eindcertificaat.

 

Beroep

De opleiding biografische ouderschapscoach biedt scholingsvoorwaarden voor een zelfstandig beroepsuitoefening als biografische ouderschapscoach. Vanzelfsprekend vraagt dit om de nodige ondernemersgeest en bijvoorbeeld het je vestigen als ZZP-er.

De Beroepsorganisatie voor Biografiewerk, BOB, biedt een platform waarop ontmoeting plaatsvindt met gelijkgestemden en de samenwerking met als doel een ruimere bekendheid en vindbaarheid van de individuele coach. De beroepsorganisatie heeft daartoe een website met tekst en uitleg, en zoekmogelijkheden. Je bent bij de beroepsorganisatie vanaf het begin van harte welkom als aspirant lid, en vermeld dan dat je in opleiding bent tot biografische ouderschapcoach (i.o.).

 

Voor wie

-    handvatten zoekt om in het huidige beroep gesprekken met ouders te voeren

-    als biografische ouderschapscoach wil werken

-    op HBO- niveau leert en werkt

-    ouders een warm hart toedraagt

-    het eigen leven en ouderschap open wil onderzoeken

 

Je investering

Binnenkort meer informatie

 

Wat je krijgt

Je krijgt inspirerende en verdiepende lessen, die plaatsvinden op een landgoed in het midden van het land.

Je ontvangt een map voor je biografische reflecties, en een studiemap met lesmateriaal zoals readers, gedichten, afbeeldingen en hand-outs.

De lesdagen zijn geheel verzorgd (koffie, thee, lunch en materiaal voor kunstzinnige werkvormen). Tijdens een intensive wordt ook het diner verzorgd.


N.B. Overnachtingskosten zijn niet inbegrepen- een hotelkamer op landgoed De Horst kost ca. is €80 per nacht. Eventuele boekingen zijn op eigen verantwoordelijkheid.

 

Docenten: Hannah Bellinkx, Sanna Dia, Femke Kooijmans, Vera G. Klein

 

Locatie

De Horst 1
Vossesteijn, Gebouw 7
3971 KR Driebergen

 

Data:

Binnenkort op de website

Voor deelname aan de opleiding Biografisch Ouderschapscoach vindt altijd een vrijblijvend kennismaking- c.q. intakegesprek plaats. Als je je online aanmeldt,  ontvang je een uitnodiging. Na het gesprek kun je je definitief inschrijven.

dag

vrijdag t/m zaterdag en vrijdagen

start

tijd

10.00 - 17.30

docent

Hannah Bellinkx, Femke Kooijmans, Sanna Dia, Vera G. Klein

prijs

€2.375,00

€2.375,00 12

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

bekijk de laatste nieuwsbrieven