MASTERCLASS Biografiek

Met de master aan het werk om de master in jezelf te voeden.

 

Tijdens een Masterclass ga je onder de bezielende leiding van een master in de biografiek aan het werk. Je richt je op verdieping en uitbreiding van thema’s, vaardigheden of het verwerven van nieuwe kennis en inzichten.
Een Masterclass wordt gegeven door docenten, uit binnen- en buitenland, die zich hebben toegelegd op een speciaal aspect van de biografiek en de antroposofie. 

 

Masterclass Orna Ben Dor

Orna Ben Dor (Israel) is Biografisch Counselor en oprichter en leider van de 'Hotam School' for Training of Biographical Counselling & the Spiritual Science of Anthroposophy. Orna spreekt Engels. Zo nodig zal er worden vertaald. Tijdens oefeningen kan er in het Nederlands worden uitgewisseld.

 

Conflict and freedom in the biography
What is the meaning of conflict in karmic perspective?

How do we see and deal with conflict? What is the cosmic conflict? How are human beings supposed to treat it? How has history treated it? How is it expressed in man and on the earth, in physical terms as well as in spiritual ones? And where do conflict and freedom meet?

In this Masterclass we will try to answer the most important question of all: Can we liberate ourselves from the conflict? Can the conflict itself be liberated? Orna will try to answer these questions while emphasizing the importance of the conflict as an independent entity that occurs in the stage of the earth as well as in man. Man is the 'arena of struggle' in which these contradictions take place. The conflict will be traced on all levels of human existence – from the physical to the spiritual – revealing that the conflict itself, and not its solution, constitutes redemption.

 

Conflict en vrijheid in de biografie
Wat is de betekenis van conflicten bezien vanuit karma?

Hoe kun je een conflict hanteren? Wat is het kosmische conflict, en wat is de rol van de mens daarin? Hoe is de rol van de geschiedenis? Hoe komt dit in de mens en op aarde tot uitdrukking, in fysieke en spirituele zin? Hoe draagt het conflict bij aan vrijheid?

In deze Masterclass zullen we antwoorden formuleren op de belangrijke vraag of we onszelf van het conflict kunnen bevrijden, of dat het conflict zelf bevrijd kan worden. Orna zal deze vragen adresseren met daarbij de nadruk op het belang om het conflict als onafhankelijke entiteit te zien die in deze fase van de mensheidsontwikkeling optreedt. De mens is de ‘arena van de worsteling’ waarin de tegenstellingen elkaar ontmoeten. Het conflict kan in alle lagen van het menselijk bestaan- fysiek tot spiritueel- worden gevonden. Het confict in zichzelf herkennen en niet perse streven naar de oplossing ervan, draagt bij aan de bevrijding.

 

Voor wie?
De Masterclass is voor biografisch coaches, autobiografisch schrijfcoaches, ouderschapscoaches, of biografische coaches i.o. (vanaf het derde jaar van de opleiding).  
 

dag
vrijdag & zaterdag

start

7 sept '18

tijd

10-17.30 

docent

Orna Ben Dor

prijs

tot 15-juli € 300,00
na 15-juli € 355,00  

€355,00

‘De ‘cursus autobigrafisch Schrijven’ gaf me een nieuwe richting.’

 

‘In de opleiding tot ‘biografisch coach’ kon ik in vrijheid groeien.’

 

‘De cursus ‘autobiografisch schrijven’ was behalve ontroerend

ook transformerend.’

 

‘Biografiek geeft me zelfinzicht, maar is niet therapeutisch,

dat is verrijkend.

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

Please enable the javascript to submit this form