Agenda

27
aug

Tijdens deze week ga je met een biografische blik kijken en wezenlijke aspecten van je biografie en jezelf ontdekken. Je krijgt korte introducties in de biografiek en diverse creatieve werkvormen waarmee je een biografisch zelfonderzoek doet. Dit geeft je meer overzicht over je leven en zicht op je potentie. Ook kan het leiden tot het vinden en herkennen van een levensopdracht.

dag

maandag-vrijdag

start

27 aug '18

tijd

10-16 uur

docent

Josien de

Vries

prijs

650,00

 

€10,00 10

07
sept

Orna Ben Dor (Israel) is Biografisch Counselor en oprichter en leider van de 'Hotam School for Training of Biographical Counselling & the Spiritual Science of Anthroposophy'. zie website

De voertaal in deze Masterclass is Engels. Zo nodig zal er worden vertaald. Tijdens de opdrachten en oefeningen kan Nederlands worden gesproken.

dag
vrijdag & zaterdag

start

7 sept '18

tijd

10-17.30 

docent

Orna Ben Dor

prijs

tot 15-juli € 300,00
na 15-juli € 355,00 
 

€355,00

17
sept

Verhalen schrijven van je leven, door alle levensfasen heen, van je vroegste jeugd tot nu toe. Je krijgt de tijd en ruimte, de rust en inspiratie aangereikt om de woorden daadwerkelijk op papier te zetten. Met iedere schrijfopdracht verwoord je een ander aspect van je levensverhaal. Met iedere tekst die je schrijft, groeit en verdiept het verhaal zich. 

dag

maandag

start

17 sept '18

tijd

10-16 uur

docent

Yvonne Meesters

prijs

€ 1050,00

€975,00 12

18
sept

Dit jaartraject ga je aan het werk met je actuele vraag. Een vraag als: past mijn leven (nog) bij mij? Ben ik op de goede weg? Wat als ik verander? Je staat al schrijvend, vertellend en tekenend stil bij waar je vandaan komt, wie je nu bent, waar je verlangen naar uitgaat, wat jouw richting is en je mogelijkheden zijn.

dag

dinsdag

start

18 sept '18

tijd

10-16 uur

docent

Vera Klein 

Rosalind Veltman

prijs

€ 1050,00

€1.050,00 8

21
sept

Biografisch Coachen is een vierjarige parttime opleiding in biografiek, biografiewerk en de kunst van het goede gesprek. Het biografisch coachen kenmerkt zich door een oordeelsvrije attitude, empatisch vermogen, erkennend luisteren, en de kunst van het stellen van ‘wekkende’ vragen. De biografiek is het vakgebied van de biografie of de levensloop en heeft een spiritueel uitgangspunt; je biografie geeft je de mogelijkheid tot groei en zelf- verwerkelijking. Je kunt de biografie zien als een inwijdingsweg in het leven.

dag

vrijdag

start

21 sept

2018

tijd

10-17.30 

diverse docenten

prijs per module

€ 2650,00

3

30
sept

Je maakt op deze dag een biografisch drieluik (of meer) over gebeurtenissen uit je leven. Door vervolgens dit drieluik te onderzoeken, er biografisch naar te kijken, kun je de gebeurtenissen verhelderen en doorgronden. Hierdoor ga je jouw levenssituatie op een nieuwe manier zien en begrijpen. Dit geeft je meer duidelijkheid over jezelf en je richting. Dat kan je ondersteunen bij het maken van keuzes over bijvoorbeeld relaties, werk en/of studie. 

dag

zondag

datum

30 sept'18

tijd

11-16 uur

docent

Paula Boon

prijs

€ 95,00

€95,00 3

17
okt

Dit biografietraject brengt je kennis over de levensfasen en inzicht in je eigen biografie. Dit ontstaat door met biografische onderzoeksopdrachten terug te kijken en vooruit te blikken op je eigen levensloop. Je brengt je levenservaringen in kaart en beziet deze vanuit een algemeen levensloopperspectief. Tegen deze achtergrond ontdek je je eigenheid, je talenten en je beperkingen. Dat maakt dat je anders kunt omgaan met jezelf, en dat je meer begrip ontwikkelt voor de ander. Tenslotte laat 'vind je rode draad'  je een nieuw toekomstperspectief vinden.

dag

woensdag

start

17 okt '18

tijd

10-13 uur

docent

Leo Beth

prijs

€ 495,00

€495,00 2

22
jan

In dit traject doe je een diepgaand biografisch zelfonderzoek. Je gaat de levensgebeurtenissen op levenslijnen plaatsen en naar hun thema’s ordenen. Door je levenservaringen als in een notenschrift op deze levenslijnen te markeren, teken je de partituur van je leven op. Alle incidenten, keerpunten en harmonische periodes geven een eigen cadans. Je gaat zien hoe het ritme wordt gevormd door het levensthema en hoe de melodie opklinkt door de hoogtepunten en dieptepunten.  Als alles genoteerd is,  kun je verbanden ontdekken, kun je jouw compositie gaan lezen. Je kunt dan ook begrijpen hoe je dit levenswerk het beste ten uitvoer kunt brengen.

dag

maandag
 

start

22 jan '19

tijd

10-16 uur

docent

Josien de Vries

prijs

€ 1050,00

€1.050,00 14

03
mei

De autobiografisch schrijfcoach schrijft met een (kleine) groep. De opleiding Autobiografisch Schrijfcoach is een voortgezette opleiding die aansluit op (de eerste twee jaar) van de opleiding Biografisch Coachen. Je leert hoe je inspirerende schrijfopdrachten kunt ontwerpen en die zo aan te bieden dat er een betekenisvolle samenhang ontstaat. Je leert het zintuiglijk schrijven, waardoor de ervaring tot leven komt en het levensverhaal zeggingskracht krijgt, hanteren en overbrengen. 

dag

donderdag

start

mei 2019

tijd

10-17 uur

docent

Yvonne Meesters

prijs

€ 1170,00